Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná
Úvodní stránka >> Aktuality >> Zpráva o průběhu realizace akce podpořené z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

Zpráva o průběhu realizace akce podpořené z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

Název projektu:        Obnova místní komunikace číslo 2C v obci Čeladná – poškozené povodní v květnu 2014

Identif. číslo EDS:    117D815005448

Předmětem projektu byla obnova místní komunikace (dále jen MK) číslo 2C v obci Čeladná v délce 0,35 km, tj. 1260 m2. Tato MK byla v důsledku vydatných dešťů v roce 2014 poškozena, a od té doby docházelo k postupnému zhoršování stavebně-technického stavu z důvodu nedostatečných finančních zdrojů na jejich obnovu.

K 31.3.2017 byl projekt doporučen k financování z dotace MMR v rámci dotačního Programu obnovy a rozvoje venkova v roce 2017. Obec Čeladná z tohoto dotačního programu získala na obnovu MK částku 498 209,-- Kč, což představovalo maximální výši podpory při vynaložení minimálně stejné výše vlastních zdrojů (tj. při minimální výši 996 418,-- Kč způsobilých nákladů projektu). Po vysoutěžení zhotovitele stavby, kterým se stala firma ALPINE Bau CZ a. s., klesly způsobilé náklady projektu na částku 749 992,-- Kč a výše dotace a vlastních zdrojů na 374 996,-- Kč.

Smlouva o dílo s firmou ALPINE Bau CZ a. s. byla uzavřena 19. 7. 2017 a stavební práce zahájeny 9.8.2017 a ukončeny 13.9. V průběhu realizace stavebních prací se nevyskytly žádné vícepráce, ani méněpráce, a ani jiné změny, které by měly vliv na výstupy projektu. Parametry akce, k nimž jsme se zavázali v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byly splněny v plném rozsahu, tj. ve výši 1260 m2. Stavba nepodléhá ani kolaudaci, ani ohlášení stavebnímu úřadu, ihned po dokončení prací byla komunikace plně zprovozněna.

Současný stavebně – technický stav uvedené MK je hodnocen jako velmi dobrý. Realizace projektu přispěla ke zlepšení dostupnosti služeb (obecního úřadu, pošty, mateřských škol a základní školy, obchodů a dalších objektů občanské vybavenosti v centru obce) a výrazně se zlepšily podmínky dojížďky místních obyvatel za prací, neboť MK 2C má nezastupitelný význam pro dopravní obsluhu zastavěného území.

<< zpět na seznam aktualit

Rychlý kontakt