21.08.2012

Souvislá údržba místní komunikace v úseku od kruhového objezdu u kostela v obci Čeladná

 

Souvislá údržba místní komunikace v úseku od kruhového objezdu u kostela v obci Čeladná po lokalitu Malý Smrček – značení dle pasportu MK č. 2b, 30b, 14b v souvislé délce cca 4 km

 

dodatečné informace: zde

 
01.08.2012

Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Čeladná

 

Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Čeladná včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

 

Územní plán Čeladná

 

  1. Příloha ÚP Čeladná - textová část

  2. Příloha ÚP Čeladná - grafická část

  3. Příloha ÚP Čeladná vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

 

Projekt Zpracování územního plánu obce Čeladná (CZ.1.06/5.3.00/08.07466) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP.

Fond
 
27.01.2012

Běžecký okruh okolo MIURA HOTELU

 

MIURA HOTEL nabízí všem milovníkům pohybu na čerstvém čistém vzduchu novou běžkařskou trasu v délce 3 kilometrů se startem poblíž hotelu. Vstup je volný a v případě příznivých povětrnostních podmínek je trasa v provozu denně od 10.00 hodin. Mapu trasy s pravidly provozu naleznete zde. Aktuální informace o jejím provozu můžete zjistit na www.miura.cz

Všechny zájemce o zdravý pohyb srdečně zveme

Tým MIURA HOTEL

 
23.06.2011

Územní plán Čeladná – informace o stavu projektu

 

Obec Čeladná získala na realizaci projektu „Zpracování územního plánu obce Čeladná“ (CZ.1.06/5.3.00/08.07 466) na základě úspěšné žádosti dotaci z Integrovaného operačního programu /IOP/, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, Zaměření výzvy 5.3b) – Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Dne 30.5.2011 byl v souladu s příslušnou smlouvou o dílo obci zhotovitelem předán návrh „Územního plánu Čeladná“ k dalšímu projednání. Další informace k IOP naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

 

Projekt Zpracování územního plánu obce Čeladná (CZ.1.06/5.3.00/08.07466) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP.

 

Logo - programu