Podané ruce, o.s. - Projekt OsA

Cílem samostatné organizační jednotky Podané ruce , o.s. - Projekt OsA je podpora integrace handicapovaných dětí a starých lidí do společnosti pomocí osboní asistence. Službu klientům poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Dle potřeb klienta.

viz příloha