Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná

Odpady

Harmonogram sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu

TERMÍN: 21. 10. 2017

Místa:

Restaurace Kněhyně              8:00 – 8:30 hod.

Autobusová zastávka u pily   8:40 – 8:55 hod.

U sběrny kovového šrotu       9:05 – 10:05 hod.

 

Další informace:

Podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne 21. 10. 2017. Žádáme vás o udržování pořádku a odkládání odpadů dle druhů již před příjezdem sběrných aut a uposlechnutí pokynů přítomné obsluhy, která bude dohlížet na správnost třídění odpadů. Základním stanovištěm bude sběrna kovového šrotu, tedy stejné místo jako v minulém roce.

Do černých kontejnerů neukládejte sklo, plast, plechovky – slouží výhradně na směsný komunální odpad. Dále je přísně zakázáno odkládat odpady vedle kontejnerů – není povinností sběrné služby provádět úklid po nezodpovědných občanech.

 

Průběžný odběr:

Dále máte možnost odvážet na čističku odpadních vod průběžně kompletní elektrozařízení, které vám bude také odebráno.

 

Důležité upozornění:

Na čističce odpadních vod nebudou sbírány nebezpečné odpady, okna a jiný stavební odpad!

 

DRUHY ODPADŮ

Nebezpečný odpad:

Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředitel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, dále rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

Velkoobjemový odpad:

Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

Komplexní elektrozařízení:

Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Rychlý kontakt