Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná
Úvodní stránka >> Obecní úřad >> Úřední deska

Úřední deska

viz. přiložený soubor

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
12.11.2018Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Frank Bold advokáti, s. r. o.

viz. přiložený sobor - Zápis a usnesení ze zasedání rady obce Čeladná č. 69 ze dne 15. 10. 2018

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
12.11.2018

viz.přiložený soubor - Potravinová sbírka

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
09.11.2018Potravinová sbírka
07.11.2018Výluka na vlakové trati ve dnech 13. - 15. 11. 2018
07.11.2018Veřejná vyhláška - aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
06.11.2018Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Jan Damek
05.11.2018Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na na MK ev. č. 46c, pozemek p. č. 65/2 a na ploše před pekařstvím Boček
31.10.2018Oznámení o zahájení stavebního řízení v němž se upouští od ústního jednání na místě, oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí, "Bobová dráha Čeladná - parkoviště"
24.10.2018Rozpočtová opatření č. 7 sestavená k 30. 9. 2018
24.10.2018Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 1. 11. 2018
22.10.2018Slavnostní otevření workout hřiště
22.10.2018Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
19.10.2018Plánované přerušení elektřiny ve dnech 2. a 7. 11. 2018
18.10.2018Uzavření pošty Čeladná ve dnech 23. - 30. 11. 2018
18.10.2018Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Rezidence za kostelem"
16.10.2018Veřejná vyhláška - změna č. 1B ÚP Čeladná a úplné znění územního plánu po této změně
12.10.2018Rozhodnutí - "Silnice I/58 Pindula" - povolení uzavírky z důvodu opravy 15. 3.. 10. 2018
12.10.2018Odstávka elektřiny dne 31. 10. 2018
06.10.2018Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstva obce Čeladná koných ve dnech 5-6.října 2018
05.10.2018Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, rozpočtové opatření č. 3 ke dni 17. 9. 2018
05.10.2018Oznámení o zahájení řízení, povolení uzavírky provozu v rámci akce "Silnice I/58 Pindula"
02.10.2018Nalezená ovce
02.10.2018Výluka na vlakové trati ve dnech 8. - 10. 10. 2018
01.10.2018Nabídka pozemků k pronájmu ze dne 1. 10. 2018
17.09.2018Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu 17. - 21. 9. 2018, "Realizace akce II/483 Čeladná, oprava povrchu u žel. přejezdu"
10.09.2018Rozpočtová opatření č. 6 sestavená k 28. 8. 2018
07.09.2018Oznámení svolání 20. zasedání zastupitelstva obce Čeladná na den 20. 9. 2018
06.09.2018Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
04.09.2018Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, 4. 9. 2018
20.08.2018Veřejná vyhláška, doruzčení oznámení o zahájení územního řízení s informací o konání veřejného ústního jednání
20.08.2018Rozpočtová opatření obce Čeladná č. 5 sestavená k 1. 8. 2018
16.08.2018Veřejná vyhláška, návrh stanovení místní úpravy provozu v obci Čeladná
15.08.2018Usnesení o dražebním roku, Marcel Konečný
13.08.2018Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ev. č. 46c a 7b v obci Čeladná
10.08.2018Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK
06.08.2018Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
02.08.2018Výluka na trati ve dnech 6. 8. - 1. 10. 2018
02.08.2018Informace o odstávce elektřiny dne 20. 8. 2018
31.07.2018Nabídka pozemků k pronájmu
31.07.2018Rozpočtová opatření obce Čeladná č. 4 sestavená k 15. 7. 2018
30.07.2018Výluka na trati dne 1. 8. 2018
25.07.2018Plánovaná odstávka dne 03.08.2018, 09.08.2018, 14.08.2018
23.07.2018Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu 28. 7. 2018, "Bike Čeladná"
23.07.2018Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, Bobová dráha Čeladná
20.07.2018Informace o plánovaném přerušení elektřiny 9. 8. 2018
19.07.2018Odvolání II. stupně povodňové aktivity
18.07.2018Vyhlášení II. stupně povodňové aktivity
17.07.2018Exekuce, PROPERTY CAPITAL s. r. o.
13.07.2018Veřejná vyhláška, návrh opatření ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves n. O.
13.07.2018Výluka na trati ve dnech 19. a 20. 7. 2018
11.07.2018Odročení elektronické dražby, Koníček, Koníčková
09.07.2018Veřejná vyhláška, návrh stanovení místní úpravy provozu
09.07.2018Veřejná vyhláška, opatření obecné opovahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Ladná Čeladná 2018
05.07.2018Beseda k náhradní rodinné péči
04.07.2018Informace o odstávce elektřiny dne 23. 7. 2018
27.06.2018Výlukové jízdní řády ČSAD platné od 1. 7. 2018
27.06.2018Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úprav provozu Frýdlant n. O. 1. 7. 2018 - 30. 9. 2018
26.06.2018Vydávání cestovních dokladů od 1. 7. 2018
20.06.2018Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2017
13.06.2018Veřejná vyhláška - zahájení řízení o upraveném návrhu změny č. 1B ÚP Čeladná
01.06.20181484-zamer-obce-prodej-casti-pozemku.pdf
30.05.20181479-socialne-pravni-ochrana-deti.pdf
30.05.20181480-oznameni-o-poskytnuti-informace-podle-zakona-106.pdf
25.05.20181471-zasady-ochrany-osobnich-udaju.pdf
23.05.20181470-elektronicka-drazba-21.pdf
16.05.20181468-vyluka-na-trati-ve-dnech-21.pdf
14.05.20181467-zamer-obce-o-uzavreni-dodatku-k-najemni-smlouve-mezi-obci-a-lekarnou-centrum.pdf
11.05.20181466-vyluka-na-trati-ve-dnech-14.pdf
09.05.20181465-informace-o-vyskytu-chranenych-selem-v-chko-beskydy.pdf
02.05.20181464-rozpoctove-opatreni-c.pdf
30.04.20181462-porovnani-vsech-polozek-pro-vypocet-vodneho-a-stocneho-na-rok-2017-celadna.pdf
30.04.20181461-nabidka-pozemku-k-pronajmu-spu.pdf
27.04.20181459-obec-celadna-konkurzni-rizeni-na-reditelku-ms-celadenska-beruska.pdf

25.04.20181463-porovnani-vsech-polozek-pro-vypocet-vodneho-a-stocneho-na-rok-2017-smvak.pdf
25.04.20181452-verejne-oznameni-o-konkurznim-rizeni-reditel-zs-a-ms-ticha.pdf
19.04.20181434-rozpoctove-opatreni-c.pdf
19.04.20181435-mikroregion-zaverecny-ucet-2017.pdf
16.04.20181431-informace-o-odstavce-elektriny-dne-4.pdf
28.03.20181423-exekucni-prikaz-senauerova-karla.pdf

28.03.20181421-verejna-vyhlaska-o-provadeni-zememerickych-praci-na-uzemi-obce-celadna.pdf
28.03.20181422-vyluka-na-trati-dne-4.pdf
16.03.2018Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Čeladná pro volební období 2018-2022
21.03.20181409-zpozdeni-rozvozu-odpadu.pdf
19.03.20181407-zadost-o-omezeni-parkovani-24.pdf
13.03.20181406-obec-ticha-vyberove-rizeni-na-pozici-reditele-zs.pdf
12.03.20181405-vyluka-na-trati-dne-15.pdf
12.03.20181404-obnova-katastralniho-aparatu-novym-mapovanim.pdf
12.03.20181403-zaslani-seznamu-nem.pdf
06.03.20181401-zamer-obce-pronajem-pozemku-za-ucelem-odstavneho-parkoviste.pdf
02.03.20181399-zasedani-zastupitelstva-dne-15.pdf
15.02.20181394-zmena-rozhodnuti-o-umisteni-stavby-rezidence-za-kostelem.pdf
15.02.20181392-odroceni-elektronicke-drazby-marcel-konecny.pdf
15.02.20181393-elektronicka-drazba-27.pdf
09.02.20181391-vyluka-na-trati-13.pdf
06.02.20181389-nabidka-pozemku-k-pronajmu-spu.pdf
02.02.20181388-vyluka-na-trati-dne-6.pdf
01.02.20181386-zamer-obce-pronajem-nebytoveho-prostoru-zmena-subjektu-stavajiciho-najemce.pdf
29.01.20181383-oznameni-o-obnove-katastralniho-operatu.pdf
26.01.20181382-odstavka-elektriny-dne-15.pdf
22.01.20181378-uzavreni-ou-25.pdf

15.01.20181375-vyzva-o-prezkoumani-rozhodnuti-parma.pdf
15.01.20181374-informace-o-odstavce-elektriny-dne-25.pdf
09.01.20181371-zamer-obce-pronajem-nebytvych-prostor-715-198-snizeni-ceny-najmu.pdf
09.01.20181370-zamer-obce-pronajem-nebytovych-prostor-v-c.pdf
19.12.20171350-uzavreni-uradu-vanoce-2017.pdf
18.12.20171349-pozvanka-na-zasedani-okrskovych-volebnich-komisi-20.pdf
15.12.20171343-schvalene-rozpoctove-opatreni-c.pdf
08.12.20171340-oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-rezidence-za-kostelem.pdf
04.12.20171337-oznameni-svolani-zastupitelstva-dne-14.pdf
22.11.20171327-zverejneni-celkoveho-vyuctovani-vsech-polozek-pro-vypocet-ceny-stocneho-na-rok-2018.pdf
22.11.20171324-oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-prezidenta-ceske-republiky-2018.pdf
09.11.20171322-informace-o-poctu-a-sidlech-volebnich-okrsku-pro-volby-prezidenta-cr.pdf
13.11.20171323-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-volebni-okrskove-komise-pro-volby-prezidenta-cr.pdf
14.11.20171318-vykaz-plneni-rozpoctu-frydlantsko-beskydy.pdf
13.11.20171316-zamer-obce-pronajem-nebyt.pdf
09.11.20171315-vyluka-na-trati-17.pdf
08.11.20171314-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-lesy.pdf
06.11.20171310-obec-celadna-zamer-pronajmout-vodovodni-pripojku.pdf
06.11.20171311-obec-celadna-zamer-pronajmout-pozemky.pdf
03.11.20171309-vyluka-na-trati-dne-8.pdf
30.10.20171308-nabidka-pozemku-k-pronajmu-statnim-pozemkovy-urad.pdf
24.10.20171293-verejna-vyhlaska-projednani-navrhu-zmeny-c.pdf
18.10.20171290-pozvanka-na-verejnou-schuzi-map-frydlant-nad-ostravici.pdf
09.10.20171285-seznam-nemovitych-veci-podle-§-245-2013-sb.pdf
09.10.20171291-informace-o-planovanem-preruseni-dodavky-elektriny-7.pdf
04.10.20171282-vyluka-na-trati-7.pdf
26.09.20171277-exekuce-konecny-marcel.pdf
25.09.20171275-svolani-zastupitelstva-dne-5.pdf
21.09.20171270-seznam-domu-zarazenych-do-volebnich-okrsku-volby-2017.pdf
19.09.20171261-oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-2017.pdf
18.09.20171259-upozorneni-k-odstraneni-stromovi.pdf
18.09.20171258-verejna-vyhlaska-zastaveni-tezby-smrku-a-borovic.pdf
14.09.20171255-oznameni-o-upusteni-od-drazby-karla-senauerova.pdf
14.09.20171254-vyluka-na-trati-18.pdf
31.08.20171252-vylukovy-jizdni-rad-5.pdf
30.08.20171249-navrh-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-msk.pdf
30.08.20171251-veterinarni-opatreni-proti-vcelimu-moru-okr.pdf
25.08.20171245-vcely-konec-veterinarnich-opatreni.pdf
22.08.20171243-vyluka-na-trati-31.pdf
22.08.20171242-verejna-vyhlaska-prechodna-uprava-provozu-uprava-silnice-hlavni-fr.pdf
21.08.20171239-uprava-silnice-u-zeleznicniho-prejezdu-ve-frydlantu-n.pdf


15.08.20171236-omezeny-vyjezd-vozidel-stavba-zarovec.pdf
14.08.20171235-vylukovy-jizdni-rad-4.pdf
10.08.20171234-zamer-obce-pronajem-nebyt.pdf
07.08.20171256-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-volebni-komise-20.pdf
07.08.20171257-informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku.pdf
07.08.20171232-komplexni-pozemkove-upravy-v-k.pdf
03.08.20171229-vyluka-na-trati-7.pdf
02.08.20171227-nabidka-pozemku-k-pronajmu-spu.pdf
01.08.20171226-elektronicka-drazba-martin-honzek.pdf
31.07.20171209-verejna-vyhlaska-prechodna-uprava-provozu.pdf

21.07.20171206-zamer-obce-pronajem-pozemku.pdf
19.07.20171204-elektronicka-drazba-karla-senauerova.pdf
19.07.20171202-prechodna-uprava-provozu-ladna-celadna.pdf

17.07.20171193-prechodna-uprava-provozu-1.pdf
14.07.20171187-ukonceni-aktualizace-bpej.pdf
14.07.20171188-komplexni-pozemkove-upravy-rozhodnuti.pdf
12.07.20171185-exekuce-petr-tomecek.pdf
03.07.20171172-odstavka-vody-17.pdf
27.06.20171170-pozemkove-upravy-celadna.pdf
27.06.20171169-frydlantsko-beskydy.pdf
19.06.20171167-zastupitelstvo-29.pdf
16.06.20171166-psi-detektiv.pdf
15.06.20171165-obec-przno-vyberove-rizeni-ucetni.pdf
14.06.20171163-konkurs-reditel-zs-a-ms-metylovice.pdf

13.06.20171161-uzavreni-ic-do-16.pdf
08.06.20171162-navrh-zmen-map-bpej.pdf
08.06.20171159-informace-mpsv.pdf
08.06.20171158-zmena-c.pdf
07.06.20171156-verejna-vyhlaska-prechodna-uprava-provozu-stroncek.pdf

07.06.20171155-verejna-vyhlaska-bytovy-dum-zarovec.pdf
07.06.20171153-oznameni-o-zpracovani-us-z-48-planiska-horni.pdf
1154-uzemni-studie-celadna-z48-lokalita-planiska-horni.zip
07.06.20171151-oznameni-o-zpracovani-us-z-35-planiska.pdf
1152-uzemni-studie-celadna-z35-lokalita-planiska.zip
05.06.20171149-exekuce-martin-honzek.pdf
30.05.20171146-odstavka-elektriny-27.pdf
25.05.20171142-rozpoctova-opatreni-c.pdf
26.05.20171141-dodatek-c.pdf
25.05.20171139-prechodna-uprava-provozu.pdf
24.05.20171230-udaje-o-stavbe-chodnik-podel-silnice-ii.pdf
25.05.20171137-vyluka-na-trati-29.pdf
23.05.20171135-verejna-vyhlaska-bike-celadna.pdf
23.05.20171134-zahajeni-aktualizace-bpej-v-k.pdf
22.05.20171133-odstavka-elektriny-16.pdf
15.05.20171132-odstavka-vody-dne-29.pdf
15.05.20171131-odstavka-elektriny-6.pdf
10.05.20171130-pronajem-nebytovych-prostor-snizeni-ceny-najmu.pdf
04.05.20171125-zamer-obce-pronajem-vodovod.pdf
02.05.20171123-zrusni-planovane-odstavky-ee-5.pdf
02.05.20171124-porovnani-polozek-pro-vypocet-vodneho-a-stocneho-smvak.pdf
28.04.20171122-porovnani-polozek-pro-vodne-a-stocne-za-r.pdf
27.04.20171121-verejna-vyhlaska-dan-z-nemovitosti-na-r.pdf
27.04.20171112-verejna-vyhlaska-stanoveni-prechodne-upravy-provozu.pdf
21.04.20171111-frydlantsko-beskydy-rozpoctove-opatreni.pdf
12.04.20171110-vyluka-na-trati-20.pdf
11.04.20171109-elektrina-5.pdf
11.04.20171108-elektronicka-drazba-martina-recmanova.pdf
07.04.20171099-vyluka-na-trati-10.pdf
06.04.20171093-obecne-zavazna-vyhlaska-1-2017.pdf

05.04.20171087-zaverecny-ucet-frydlantsko-beskydy-2016.pdf
1088-inventarizacni-zprava-dso-2016.pdf
1089-komentar-dso-zu.odt
1090-prehled-hospodareni-zsfb.xls
1091-vykazy-2016-dso.pdf
1092-zu-dso-2016.xls
04.04.20171084-nalezeny-labrador.pdf
31.03.20171097-obecne-zavazna-vyhlaska-1-2009-zmena-ke-dni-30.pdf
20.03.20171076-zastupitelstvo-30.pdf
20.03.20171078-poplatky-2017.pdf
21.03.20171079-uklizecka-volne-prac.pdf
20.03.20171077-seznam-nemovitych-veci-podle-§-65-zakona-256-2013.pdf
16.03.20171075-navrh-rozpoctu-zaj.pdf
14.03.20171068-priloha-k-zav.pdf
1069-rozvaha-bilance.pdf
1070-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf
1071-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf
1072-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf
1073-zapis-c.pdf
01.03.20171049-vyluka-na-trati-7.pdf
27.02.20171046-vyluka-na-trati-1.pdf
14.02.20171043-oznameni-o-planovanem-preruseni-elekriny-14.pdf

03.02.20171042-zivotni-podminky-2017.pdf
10.02.20171041-pozvanka-na-setkani-pracovnich-skupin.pdf
18.01.20171038-odstavka-elektriny-14.pdf
12.01.20171037-svs-ptaci-chripka.pdf
11.01.20171029-map-ii.pdf

10.01.20171028-informace-k-ptaci-chripce.pdf
27.12.20161025-zapis-z-jednani-zastupitelstva-c.pdf
19.12.20161020-uzavreni-ou-mezi-svatky.pdf
16.12.20161021-obecne-zavazna-vyhlaska-c.pdf
12.12.20161016-verejna-vyhlaska-vymereni-mistniho-oplatku-za-odpad.pdf

05.12.20161008-oznameni-o-svolani-13.pdf
28.11.20161005-dodatek-c.pdf
28.11.20161002-obec-celadna-zamer-pronajmu-provozovny-na-namesti-c.pdf
23.11.20161001-informace-o-vyluce-na-vlakove-trati-ve-dnech-28.pdf
22.11.2016997-zverejneni-informaci-o-celkovem-vyuctovani-vsech-polozek-pro-vypocet-stocneho-na-rok-2017.pdf
22.11.2016998-rozpocet-obce-celadna-na-rok-2017.pdf
22.11.2016999-oznameni-o-zmene-ceny-vodneho-a-stocneho-na-rok-2017-smvak.pdf

16.11.2016995-upozorneni-o-neparkovani-26.pdf
11.11.2016993-navrh-rozpoctu-zajmoveho-sdruzeni-frydlantsko-beskydy-na-rok-2017-a-rozpoctovy-vyhled-na-rok-2019.pdf
09.11.2016988-pozvanka-k-verejne-diskusi-ke-strategickemu-ramci-map-v-orf-frydlant-nad-ostravici.pdf
04.11.2016983-verejna-vyhlaska-oznameni-o-proj.pdf
985-priloha-c.pdf
986-zadani-zmeny-c.pdf
31.10.2016977-svolani-12.pdf
01.11.2016981-zaslani-seznamu-nemovitych-veci-podle-§-65-zakona-c.pdf
02.11.2016982-informace-o-vyluce-na-trati-ve-dnech-7.pdf
31.10.2016978-poskytnuti-informace-podle-zakona-c.pdf
01.11.2016980-cez-informace-o-odstavce-el.pdf
25.10.2016968-verejna-vyhlaska-oznameni-o-podanych-odvolanich-do-rozhodnuti-o-schvaleni-navrhu-komplexnich-pozemkovych-uprav-v-k.pdf
969-dvorak.pdf
970-gason.pdf
971-parma.pdf
972-szecsenyi.pdf
973-srubar.pdf
974-walek.pdf
975-walkova.pdf
18.10.2016967-oznameni-o-moznosti-seznamit-se-s-navrhem-planu-pece-o-npr-knehyne-certuv-mlyn.pdf
14.10.2016965-rozsudek-krajskeho-soudu-v-ostrave-na-zruseni-cisti-uzemniho-planu-obce-celadna.pdf
13.10.2016966-zamer-obce-pronajmout-komercni-prostory-na-namesti-v-celadne.pdf
13.10.2016963-informace-o-vyluce-na-vlakove-trati-ostrava-val.pdf
08.10.2016Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 07 - 08.10.2016
07.10.2016960-katalog-sluzeb-a-remesel-2016.pdf
05.10.2016959-informace-o-vyluce-na-trati-ostrava-val.pdf
29.09.2016955-martin-honzek-elektronicka-drazba.pdf
15.09.2016953-strukturalni-setreni-v-zemedelstvi.pdf
15.09.2016954-planovana-odstavka-el.pdf
09.09.2016933-informace-o-podanem-navrhu-verejnopravni-smlouvy-o-umisteni-stavby-chodnik-podel-silnice-iii-483-12-celadna.pdf
09.09.2016932-komplexni-pozemkove-upravy-v-k.pdf
08.09.2016924-oznameni-reditelskeho-volna-v-zs-celadna-dne-30.pdf
07.09.2016923-uvedomeni-o-zahajeni-rizeni-vyjimka-ze-zakladnich-ochrannych-podminek-vjezd-do-chko.pdf
07.09.2016922-upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-a-jinych-porostu.pdf
05.09.2016921-oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-krajskych-zastupitelstev.pdf
05.09.2016920-oznameni-o-11.pdf
30.08.2016916-stavebni-povoleni-na-stavbu-chodnik-podel-silnice-ii-483-celadna-ii.pdf
30.08.2016917-zadavaci-podminky-verejne-zakazky-svoz-odpadu-celadna.pdf
25.08.2016914-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-misrtni-komunikaci-ev.pdf
25.08.2016915-nalezeny-fotoaparat.pdf
18.08.2016909-narizeni-veterinarni-spravy-mimoradna-opatreni-k-zamezeni-nakazy-vceliho-moru.pdf
29.07.2016905-informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku-krajske-volby-2016.pdf
29.07.2016906-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskove-volebni-komise-pro-krajske-volby-2016.pdf
27.07.2016902-oznameni-o-poskytnute-informaci-ve-smyslu-zakona-c.pdf
26.07.2016901-verejna-vyhlaska-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-z-duvodu-konani-festivalu-ladna-celadna.pdf
21.07.2016897-oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-chodnik-podel-silnice-ii-483-ii.pdf
20.07.2016888-oznameni-o-vykonu-topografickych-praci-pro-aktualizaci-zabaged-v-r.pdf
18.07.2016885-prevence-pozaru-na-polich-a-v-lesich.pdf

18.07.2016884-upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-a-jinych-porostu.pdf
14.07.2016883-oznameni-o-poskytnute-informaci-ve-smyslu-zakona-c.pdf
11.07.2016880-statni-pozemkovy-urad-zadost-o-vystaveni-rozhodnuti-o-schvaleni-navrhu-komplexnich-pozemkovych-uprav-v-k.pdf
11.07.2016878-informace-o-vyluce-na-vlakove-trati-ve-dnech-11.pdf
29.06.2016877-oznameni-o-uzavreni-obecniho-uradu-dne-4.pdf
23.06.2016871-obec-celadna-zamer-pronajmu-pozemku-p.pdf
21.06.2016870-financni-urad-pro-msk-zadost-o-soucinnost-pri-informovanosti-obyvatel-o-eet.pdf
17.06.2016868-verejna-vyhlaska-uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby-bobova-draha-celadna.pdf
15.06.2016866-informace-o-vyluce-na-trati-ve-dnech-19.pdf
15.06.2016865-verejna-vyhlaska-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-ev.pdf
14.06.2016864-nabidka-prace-prodavacka-v-prodejne-albert.pdf
07.06.2016863-exekucni-prikaz-usneseni-drazebni-vyhlaska-milan-chasak.pdf
06.06.2016862-oznameni-o-svolani-zastupitelstva-dne-16.pdf
03.06.2016861-verejna-vyhlaska-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-ev.pdf
01.06.2016858-investco-s.pdf
19.05.2016855-infomace-poskytnute-podle-zakona-c.pdf
17.05.2016853-informace-o-neparkovani-na-namesti-v-celadne-dne-27.pdf

16.05.2016852-obec-janovice-vyhlasuje-konkurzni-rizeni-na-pozici-reditele-zakladni-a-materske-skoly-janovice-p.pdf
12.05.2016851-informace-o-planovane-odstavce-el.pdf
06.05.2016850-narizeni-statni-veterinarni-spravy-mimoradna-veterinarni-opatreni-k-prevenci-a-tlumeni-nakazy-vceliho-moru.pdf
02.05.2016845-verejna-vyhlaska-dan-z-namovitych-veci-na-rok-2016.pdf
29.04.2016843-celkove-porvnani-cen-vodneho-a-stocneho-podle-cenovych-predpisu-za-rok-2015.pdf
28.04.2016842-informace-o-vyluce-na-vlakove-trati-ostrava-val.pdf
26.04.2016840-obec-celadna-zamer-smeny-dvou-pozemku.pdf
21.04.2016836-uzavreni-obecniho-uradu-dne-27.pdf
26.04.2016838-celkove-vyuctovani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-podle-cenovych-predpisu-pro-vodne-a-stocne.pdf

Program zlepšování kvality ovzduší - Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek CZ08A

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
17.04.2016Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší
Stanovisko MŽP
Odůvodnění a opatření
Námitky
Příloha

viz.přiložený soubor - Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí, "Bobová dráha Čeladná"

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
11.04.2016827-oznameni-zahajeni-uzemniho-rizeni-verejnou-vyhlaskou-o-umisteni-stavby-pozvani-k-verejnemu-ustnimu-jednani-bobova-draha.pdf
07.04.2016823-upozorneni-starosty.pdf
07.04.2016822-verejna-vyhlaska-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-777-20-v-k.pdf
08.04.2016825-obec-celadna-zamer-pronajmu-pozemku1244-20.pdf
08.04.2016824-obec-celadna-zamer-pronajmu-casti-pozemku-p.pdf
06.04.2016812-cez-informace-o-pravidelne-odstavce-el.pdf
04.04.2016808-obec-celadna-pronajem-pozemku.pdf
04.04.2016807-obec-celadna-smena-pozemku.pdf
04.04.2016806-obec-celadna-prodej-pozemku.pdf
31.03.2016803-informace-o-planovane-odstavce-el.pdf

30.03.2016802-informace-o-vyluce-na-vlakove-trati-ve-dnech-4.pdf
29.03.2016801-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-prechodna-uprava-provozu.pdf
24.03.2016800-cez-planovana-odstavka-elektriny-dne-21.pdf
23.03.2016799-frydlantsko-beskydy-zaverecny-ucet-2015.pdf
23.03.2016798-verejna-vyhlaska-rozhodnuti-o-odvolani-ucastnika-rizeni-proti-mu-fr.pdf
21.03.2016797-konkurzni-rizeni.pdf
17.03.2016796-oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-cez-distribuce-a.pdf
16.03.2016795-comag-jobs-nabidka-pracovniho-mista.pdf
15.03.2016793-zaslani-seznamu-nemovitych-veci-podle-§-65-zakona-c.pdf

04.03.2016781-informace-o-neparkovani-na-namesti-v-celadne-dne-19.pdf

07.03.2016785-oznameni-o-svolani-zastupitelstva-obce-na-17.pdf
792-oznameni-o-svolani-zastupitelstva-obce-na-17.pdf
02.03.2016779-moravskoslezsky-kraj-zadost-o-spolupraci-pri-snizovani-rizika-otravy-kyslicnikem-uhelnatym.pdf
24.02.2016774-zverejneni-drazebni-vyhlasky-rekreacni-areal-hamr-ostravice.pdf
22.02.2016772-obec-celadna-zamer-smeny-dvou-pozemku.pdf

15.02.2016770-oznameni-o-zahajeni-rizeni-dopravniho-omezeni-sil.pdf

09.02.2016768-zivotni-podminky-2016-vyberove-setreni-v-domacnostech.pdf
03.02.2016766-oznameni-o-budovani-site-bodu-ppbp.pdf

22.01.2016763-verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-zaj.pdf
18.01.2016758-verejna-vyhlaska-oznameni-o-vydani-opatreni-obecne-povahy.pdf

18.01.2016757-zverejneni-pisemneho-seznamu-vyhravajicich-cisel-v-tombole-obecniho-polesu-konaneho-dne-16.pdf
08.01.2016753-oznameni-o-vykonu-topografickych-praci-pro-aktualizaci-zabaged-v-roce-2016.pdf
28.12.2015748-usneseni-drazebi-vyhlaska-o-provedeni-el.pdf
28.12.2015749-drazebni-vyhlaska-o-narizeni-elektronicke-drazby-nemovitych-veci-vladimir-vitovec.pdf
21.12.2015744-obecne-zavazna-vyhlaska-c.pdf
18.12.2015742-nabidka-pracovni-prilezitosti-centrum-pro-vyzkum-verejneho-mineni.pdf
21.12.2015741-planovana-odstavka-el.pdf
14.12.2015735-verejna-vyhlaska-o-doruceni-pisemnosti-jan-prikryl.pdf
14.12.2015736-verejna-vyhlaska-o-doruceni-pisemnosti-michal-novotny.pdf
14.12.2015737-verejna-vyhlaska-o-doruceni-pisemnosti-daniel-novotny.pdf
14.12.2015738-verejna-vyhlaska-o-doruceni-pisemnosti-monika-novotna.pdf
14.12.2015739-verejna-vyhlaska-o-doruceni-pisemnosti-oldrich-kusy.pdf

10.12.2015734-aktualni-informace-o-prodlouzeni-vyluky-na-trati-frydlant-n.pdf
10.12.2015733-aktualni-info-tykajici-se-vyluky-na-trati-a-jeji-zprovozneni-od-15.pdf
08.12.2015732-omezeny-provoz-obecniho-uradu-v-dobe-vanocnich-svatku-2015.pdf
09.12.2015728-usneseni-drazebni-jednani-ruzicka-ruzickova.pdf

09.12.2015727-exekuce-zdenek-filip-ruzicka-marcela-magdalena-ruzickova.pdf
08.12.2015726-letaky-tykajici-se-zmen-v-oblasti-evidence-obyvatel-od-1.pdf
07.12.2015725-svolani-8.pdf
07.12.2015724-zverejneni-uplnych-informaci-o-celkovem-vyuctovani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-dle-cenovych-predpisu-pro-stocne-na-rok-2016.pdf
03.12.2015720-provoz-uzemnich-pracovist-fu-pro-moravskoslezsky-kraj-v-zaveru-roku.pdf
02.12.2015719-zaslani-seznamu-movitych-veci-podle-§-65-zakona-c.pdf
24.11.2015718-verejna-vyhlaska-o-zpristupneni-hromadneho-predpisneho-seznamu-kterym-je-vymeren-mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-pro-rok-2014.pdf
19.11.2015717-informace-o-vyluce-na-trati-ve-dnech-24-26.pdf
19.11.2015703-rozpocet-obce-celadna-pro-rok-2016.pdf
18.11.2015700-vyzva-starosty-k-neparkovani-na-namesti-dne-27.pdf
06.11.2015696-trh-vzdelavani-a-pracovniho-uplatneni-ve-frydku-mistku.pdf
04.11.2015692-navrh-rozpoctu-zajmoveho-sdruzeni-frydslantsko-beskydy-pro-rok-2016-a-2017.pdf
30.10.2015690-cetin-oznameni.pdf
29.10.2015689-aktualni-informace-o-vyluce-na-trati-frydlant-n.pdf
22.10.2015684-oznameni-o-zpracovani-uzemni-studie-z-57-lokalita-hamry.pdf
22.10.2015683-oznameni-o-zpracovani-uzemni-studie-z-24-lokatita-centrum-zapad.pdf
15.10.2015682-verejna-vyhlaska-o-moznosti-prevzit-pisemnost-radim-hanzal.pdf
09.10.2015680-rozhodnuti-povoleni-uzavirky-mistni-komunikace.pdf
08.10.2015679-aktualni-informace-o-vyluce-na-trati.pdf
07.10.2015673-drazebbni-vyhlasla-pro-dobrovolnou-drazbu-ing.pdf
07.10.2015672-usneseni-o-narizeni-elektronickeho-drazebniho-jednani-monika-alisa-messner.pdf
06.10.2015671-usneseni-drazba-jarmila-konickova.pdf
06.10.2015670-svolani-zastupitelstva-obce-c.pdf
29.09.2015668-obec-celadna-zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-c.pdf
24.09.2015666-pisemna-zprava-zadavatele-k-verejne-zakazce-chodnik-podel-silnice-ii-483-i.pdf
25.02.2016904-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2015.pdf
23.09.2015663-oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-a-pozvani-k-verejnemu-ustnimu-jednani.pdf
16.09.2015648-oznameni-o-zruseni-zadavaciho-rizeni-ve-veci-zakazky-maleho-rozsahu-ms-celadna.pdf
16.09.2015646-oznameni-o-zasedani-zastupitelstva-obce-24.pdf
10.09.2015645-cez-upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdf
04.09.2015642-stanoveni-konce-doby-vzniku-nebezpecnych-pozaru-msk.pdf
04.09.2015641-narizeni-starosty-obce-konec-zakazu.pdf
31.08.2015638-otevreni-veterinarni-ordinace-mvdr.pdf
28.08.2015637-aktualni-informace-o-vyluce-na-trati.pdf
26.08.2015635-obec-celadna-zamer-pronajmu-nemovite-veci.pdf
24.08.2015Ztráta psa
21.08.2015632-verejna-vyhlaska-trojanovice.pdf
21.08.2015631-komlexni-pozemkove-upravy-v-k.pdf
13.08.2015629-vyberove-rizeni.pdf
10.08.2015Muzikantské žně
06.08.2015Nařízení starosty
06.08.2015619-sekretariat-celadna-cz-20150806-095032.pdf
03.08.2015610-cez-planovana-odstavka-el.pdf
27.07.2015605-informace-o-vyluce-na-trati.pdf

Veřejná zakázka - chodník - Písemná výzva k veřejné zakázce "Chodník podél sil. II/483, Čeladná - I. etapa

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
22.07.2015Průvodní zpráva
Soupis prací
Soubory ke stažení

Veřejná zakázka MŠ Čeladná - Písemná výzva k veřejné zakázce malého rozsahu "Mateřská škola Čeladná – objekt č.p. 362, stavební úpravy za účelem modernizace části stavby sociální zařízení – část 3 – II. etapa"

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
22.07.2015Písemná výzva
Zadávací podmínky
Čestné prohlášení
SOD stavba
Podklady od zadavatele

viz. přiložený soubor - Veřejná vyhláška - návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
14.07.2015581-verejna-vyhlaska.pdf
13.07.2015577-sekretariat-celadna-cz-20150713-150120.pdf
13.07.2015576-5.pdf
07.07.2015580-sekretariat-celadna-cz-20150713-160305.pdf
582-3282101149.pdf

Soubor ke stažení - Program zlepšování kvality ovzduší - příloha

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
07.07.2015Program zlepšování kvality ovzduší - příloha

viz. přiložený soubor - Usnesení - dražební jednání stanovené usnesením 135 EX 1904/09 - Růžička, Růžičková, ze dne 28. 5. 2015, se odročuje na den 24. 7. 2015.

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
01.07.2015562-usneseni-exekuce-ruzicka-ruzickova.pdf
01.07.2015561-z-69.pdf
01.07.2015560-z27.pdf

- Úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro stočné na rok 2015

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
20.11.2014

viz. přiložený soubor - Oznámení o výběrovém řízení OFM/102/2015/1

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
29.06.2015553-oznameni-o-vyberovem-rizeni-ofm-102-2015-1.pdf
24.06.2015551-vyluka-na-trati.pdf
15.06.2015547-usneseni-odroceni-drazebniho-jednani.pdf
09.06.2015544-vyberove-rizeni-11-ks-chladnicek-ve-vlastnictvi-cr.pdf
04.06.2015543-odstavka-el.pdf
03.06.2015542-obec-celadna-zamer-prodeje-casti-pozemku.pdf
29.05.2015541-drazba-roman-cechmanek.pdf
29.05.2015540-zadost-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-c.pdf
20.05.2015539-odstavka-el.pdf
29.05.2015537-vyluka-na-zel.pdf
29.05.2015536-exekuce-ruzicka-ruzickova.pdf
22.05.2015532-informace-o-podanem-navrhu-verejnospravni-smlouvy-o-umisteni-stavby.pdf
22.05.2015531-verejna-vyhlaska-predavani-lesnich-hospodarskych-osnov-vlastnikum-lesu.pdf
18.05.2015529-narizeni-statni-veterinarni-spravy-opatreni-k-prevenci-a-tlumeni-nakazy-vceliho-moru.pdf
18.05.2015528-rozhodnuti-o-prodlouzeni-terminu-dokonceni-stavby-brc.pdf
18.05.2015527-zaslani-seznamu-nemovitych-veci-podle-§-65-zakona-c.pdf
18.05.2015525-oznameni-o-zpracovani-uzemni-studie-lokalita-pod-malym-smrckem.pdf
14.05.2015523-zadost-o-poskytnuti-dotace-z-rozpoctu-obce-celadna.pdf
13.05.2015522-4.pdf
06.05.2015519-projednani-planu-pece-o-prirodni-rezervace.pdf
06.05.2015518-verejna-vyhlaska-rozhodnuti-o-vydani-stavebniho-poovoleni-celadna-development-s.pdf
06.05.2015517-zu-celadenky.pdf
06.05.2015513-verejna-vyhlaska-e.pdf
05.05.2015512-verejna-vyhlaska-o-vydani-stavebniho-povoleni-pro-stavbu-revitalizace-trati-frydlant-n.pdf
30.04.2015507-mimoradne-uzavreni-ou-celadna-dne-4.pdf
30.04.2015505-verejna-vyhlaska-financniho-uradu-pro-moravskoslezsky-kraj.pdf
27.04.2015499-oznameni-zahajeni-opakovaneho-verejneho-projednavani-upraveneho-a-posouzeneho-navrhu-uzemniho-planu-ostravice.pdf
27.04.2015498-cez-odstavka-el.pdf
24.04.2015497-narizeni-statni-veterinarni-spravy-mimoradna-veterinarni-opatreni-proti-moru-vceliho-plodu.pdf
23.04.2015495-zajmove-sdruzeni-frydlantsko-beskydy-zaverecny-ucet-roku-2014.pdf
496-zajmove-sdruzeni-frydlantsko-beskydy-vykazy-zisku-a-ztrat-za-rok-2014.pdf
22.04.2015494-smvak-zverejneni-porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-podle-cenovych-predpisu-za-rok-2014.pdf
20.04.2015492-exekuce-ing.pdf
17.04.2015489-oznameni-o-vyberovem-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista.pdf
490-oznameni-o-vyberovem-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista.pdf
13.04.2015488-oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-rekonstrukce-a-modernizace-oddeleni-nasledne-pece-brc-zamerene-na-geriatricke-pacienty.pdf
13.04.2015487-oznameni-3.pdf
09.04.2015486-oznameni-o-ukonceni-dokazovani-drazni-urad-olomouc.pdf
09.04.2015485-oznameni-o-vyberovem-rizeni.pdf
07.04.2015482-drazebni-vyhlaska-pro-verejnou-dobrovolnou-drazbu.pdf
02.04.2015481-verejna-vyhlaska-o-moznosti-prevzit-pisemnost-elena-resetarova.pdf
01.04.2015476-verejna-vyhlaska.pdf
31.03.2015473-zs-a-ms-przno-oznameni-o-vyhlaseni-konkursu-na-misto-reditele.pdf
30.03.2015470-verejna-vyhlaska-oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni-revitalizace-trati-frydlant-nad-ostravici-valasske-mezirici.pdf
26.03.2015472-obecne-zavazna-vyhlaska-c.pdf
24.03.2015464-verejna-vyhlaska-o-moznosti-prevzit-pisemnost-o.pdf
467-verejna-vyhlaska-o-moznosti-prevzit-pisemnost-o.pdf
24.03.2015465-verejna-vyhlaska-o-moznosti-prevzit-pisemnost-j.pdf
466-verejna-vyhlaska-o-moznosti-prevzit-pisemnost-j.pdf
23.03.2015463-verejna-vyhlaska-o-zahajeni-rizeni-o-zadosti-mv-cr-povoleni-vjezdu-1-motoroveho-vozidla-na-cele-uzemi-chko-beskydy.pdf
17.03.2015462-zamer-o-pronajmu-movite-veci.pdf
18.03.2015461-smernice-c.pdf
18.03.2015460-informace-poskytnute-podle-zakona-c.pdf
17.03.2015458-exekuce-martin-latal.pdf
11.03.2015455-verejna-vyhlaska-navrh-opatreni-obecne-povahy.pdf
09.03.2015454-oznameni-o-2.pdf
27.01.2015452-ekolamp.pdf
03.03.2015450-verejna-vyhlaska-o-zahajeni-spravniho-rizeni-povodi-odry.pdf
03.03.2015Příloha k závěrečnému účtu obce zpracovanému za období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
02.03.2015445-oprava-informace-poskytnute-podle-zakona-c.pdf
26.02.2015444-verejna-vyhlaska-zahajeni-rizeni-o-zadosti-pravnicke-osoby-zoo-csop-novy-jicin-o-povoleni-vjezu-1-motoroveho-vozidla-na-cele-uzemi-chko-beskydy.pdf
24.02.2015443-verejna-vyhlaska-zahajeni-rizeni-o-zadosti-pravnicke-osoby-povodi-odry.pdf
23.02.2015442-verejna-vyhlaska-o-moznosti-prevzit-pisemnost-oldrich-kusy.pdf
23.02.2015440-verejna-vyhlaska-o-moznosti-prevzit-pisemnost-jana-kusa.pdf

23.02.2015439-vyrocni-zprava-podle-zakona-c.pdf
23.02.2015438-informace-poskytnute-podle-zakona-c.pdf

- Obec Čeladná zveřejňuje záměr na pronájem nemovité věci - část pozemku p. č. 9/1 a část pozemku p. č. 34/2, ve vlastnictví obce Čeladná

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
02.02.2015412-sekretariat-celadna.pdf

02.02.2015411-sekretariat-celadna.pdf
27.01.2015409-sekretariat-celadna.pdf

22.01.2015Informace o poplatku za odpad a PSA
22.01.2015Návrh na zrušení části opatření obecné povahy - Územního plánu Čeladné
19.01.2015Plánované vypínání elektrické energie, 17. a 20. 2. 2015
19.01.2015Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, Ladislav Dzik
19.01.2015Usnesení o elektronickém dražebním jednání, Jaromír Literák
09.01.2015Obec Krásná vypisuje řízení na prodej osobního automobilu
09.01.2015Posuzování vlivů na ŽP zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci " Národní plán povodí Odry"
09.01.2015Posuzování vlivů na ŽP zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci " Plán pro zvládání povodňových rizik v podovodí Dunaje"
02.12.2014Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2015
20.11.2014Úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro stočné na rok 2015
20.11.2014Rozpočet obce Čeladná -kalendářní rok 2015
19.11.2014Posuzování vlivů na ŽP - bobová dráha Čeladná

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
11.03.2016

-

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
-

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
11.03.2016

- Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě žádosti ze dne 30.5.2014

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
18.06.2014Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě žádosti ze dne 30.5.2014
14.02.2014Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb
18.12.2014
07.01.2015
20.11.2014
-
-

viz.přiložený soubor - Oznámení o svolání 9. zastupitelstva obce na den 17. 3. 2016.

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
07.03.2016
07.03.2016786-obec-celadna-zamer-prodeje-casti-pozemku-p.pdf
16.10.2018

- Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 07 - 08.10.2016

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
-

viz.přiložený soubor - Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce č. 13 ze dne 15. 12. 2016

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
27.12.2016
14.03.2017

- CHODNÍK PODÉL SIL. II/483, ČELADNÁ – II. ETAPA

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
21.03.2017CHODNÍK PODÉL SIL. II/483, ČELADNÁ – II. ETAPA
01.08.2017
30.08.2017

viz.přiložený soubor - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření k prevenci a tlumení nákazy včelího moru k zamezení šíření nebezpečné nákazy

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
30.08.2017

- Schválený závěrečný účet Zájmpvého sdružení Frýdlantsko-Beskydy za r

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
-

Rychlý kontakt