Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná
Úvodní stránka >> Obecní úřad >> Územní plán

Územní plán

Integrovaný operační­ program

Projekt „Zpracování územního plánu pro obec Čeladná" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Části územního plánu Čeladná týkající se vymezení ploch Z1 – Z10 a ploch a trasy VD1 byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ozn. 79 A 10/2014 - 64 ze dne 30. 4. 2015.

Návrh změny č. 1B územního plánu Čeladná – veřejné projednání

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
12.06.20181. ÚP Čeladná - změna č. 1B - textová část
2. ÚP Čeladná - změna č. 1B - vyhodnocení vlivu na udrž. rozvoj území
3. ÚP Čeladná - změna č. 1B - SEA posouzení
4. ÚP Čeladná - změna č. 1B - NATURA posouzení
I.1 a - Výkres základního členění území
I.2b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce
I.2c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury
I.2d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství
I.2e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů
1.2f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1.2g - Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvora
II.2a - Koordinační výkres - 1. část
II.2a - Koordinační výkres - 2. část
II.2c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Oznámení - Informace o vydání a uložení Územního plánu Čeladná - opatření obecné povahy. - Oznámení - Informace o vydání a uložení Územního plánu Čeladná - opatření obecné povahy.

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
26.11.2014Oznámení -Informace o vydání a uložení Územního plánu Čeladná - opatření obecné povahy

Čeladná - ÚP textová část - Čeladná - ÚP textová část

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
30.10.2014Čeladná - ÚP textová část
Příloha č. 1 odůvodnění ÚP Čeladná - část A - Rozhodnutí o námitkách podaných k VP
Příloha č. 1 odůvodnění ÚP Čeladná - část B - Rozhodnutí o námitkách podaných k opakovanému VP
Příloha č. 2 odůvodnění ÚP Čeladná - Vyhodnocení připomínek
Čeladná - UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Čeladná - UDRŽITELNÝ ROZVOJ-dodatek
Čeladná - Natura 2000
Čeladná - SEA
Čeladná - SEA-dodatek
I.2.a - Výkres základního členění území 01
I.2.a - Výkres základního členění území 02
I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 01
I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 02
I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 01
I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 02
I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 01
I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 02
I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 01
I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 02
I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb 01
I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb 02
I.2.g - Schéma podmíněných ploch
II.2.a - Koordinační výkres 01
II.2.a - Koordinační výkres 02
II.2.b - Výkres širších vztahů
II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 01
II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 02

- Příloha č. 1 odůvodnění ÚP Čeladná - část A - Rozhodnutí o námitkách podaných k VP

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
-Příloha č. 1 odůvodnění ÚP Čeladná - část A - Rozhodnutí o námitkách podaných k VP
-Příloha č. 1 odůvodnění ÚP Čeladná - část B - Rozhodnutí o námitkách podaných k opakovanému VP
-Příloha č. 2 odůvodnění ÚP Čeladná - Vyhodnocení připomínek
-Čeladná - UDRŽITELNÝ ROZVOJ
-Čeladná - UDRŽITELNÝ ROZVOJ-dodatek
-Čeladná - Natura 2000
-Čeladná - SEA
-Čeladná - SEA-dodatek
-I.2.a - Výkres základního členění území 01
-I.2.a - Výkres základního členění území 02
-I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 01
-I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 02
-I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 01
-I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 02
-I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 01
-I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 02
-I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 01
-I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 02
-I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb 01
-I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb 02
-I.2.g - Schéma podmíněných ploch
-II.2.a - Koordinační výkres 01
-II.2.a - Koordinační výkres 02
-II.2.b - Výkres širších vztahů
-II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 01
-II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 02

Rychlý kontakt