Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území a obecných technických požadavků n