Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná
Úvodní stránka >> Obecní úřad >> Úřední deska

Úřední deska

viz. přiložený soubor

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
19.12.2018Rozhodnutí - vydání společného povolení pro stavbu deseti rodinných domů "SO 02", "Rezidence za kostelem"
19.12.2018Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
18.12.2018Veřejná vyhláška - usnesení - oprava zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje MSK (ZÚ MSK)
17.12.2018Rozpočet Obce Čeladná na rok 2019
17.12.2018Střednědobý výhled rozpočtu Obce Čeladná na období 2020 - 2022
05.12.2018Rozpočtová opatření č. 8 sestavená k 20. 11. 2018
13.12.2018Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí, "Bobová dráha Čeladná - odkanalizování parkoviště"
10.12.2018Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy č. 1
05.12.2018Obec Čeladná, záměr pachtu o provozování vodního díla
03.12.2018Oznámení o plánované odstávce pitné vody dne 18. 12. 2018
30.11.2018Oznámení o svolání 1. Zastupitelstva obce Čeladná dne 13. 12. 2018
30.11.2018Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby 7. 2. 2019, PROPERTY CAPITAL s. r. o.
28.11.2018Zveřejnění ceny stočného v obci Čeladná pro rok 2019
28.11.2018Návrh rozpočtu Obce Čeladná na rok 2019
27.11.2018Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
27.11.2018Uzavření obecního úřadu na konci roku
23.11.2018Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019
21.11.2018Výluka na trati ve dnech 27., 28. 11 a 3. 12. 2018
16.11.2018Výskyt medvěda na území Čeladné
14.11.2018Doplnění k informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Frank Bold advokáti, s. r. o.
13.11.2018Informace o plánované odstávce elektřiny 3. 12. 2018
12.11.2018Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Frank Bold advokáti, s. r. o.
09.11.2018Potravinová sbírka
07.11.2018Výluka na vlakové trati ve dnech 13. - 15. 11. 2018
07.11.2018Veřejná vyhláška - aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
05.11.2018Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na na MK ev. č. 46c, pozemek p. č. 65/2 a na ploše před pekařstvím Boček
31.10.2018Oznámení o zahájení stavebního řízení v němž se upouští od ústního jednání na místě, oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí, "Bobová dráha Čeladná - parkoviště"
24.10.2018Rozpočtová opatření č. 7 sestavená k 30. 9. 2018
24.10.2018Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 1. 11. 2018
22.10.2018Slavnostní otevření workout hřiště
22.10.2018Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
19.10.2018Plánované přerušení elektřiny ve dnech 2. a 7. 11. 2018
18.10.2018Uzavření pošty Čeladná ve dnech 23. - 30. 11. 2018
18.10.2018Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Rezidence za kostelem"
16.10.2018Veřejná vyhláška - změna č. 1B ÚP Čeladná a úplné znění územního plánu po této změně
12.10.2018Rozhodnutí - "Silnice I/58 Pindula" - povolení uzavírky z důvodu opravy 15. 3.. 10. 2018
12.10.2018Odstávka elektřiny dne 31. 10. 2018
06.10.2018Výsledky hlasování pro volby do Zastupitelstva obce Čeladná koných ve dnech 5-6.října 2018
05.10.2018Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, rozpočtové opatření č. 3 ke dni 17. 9. 2018
05.10.2018Oznámení o zahájení řízení, povolení uzavírky provozu v rámci akce "Silnice I/58 Pindula"
02.10.2018Nalezená ovce
02.10.2018Výluka na vlakové trati ve dnech 8. - 10. 10. 2018
01.10.2018Nabídka pozemků k pronájmu ze dne 1. 10. 2018
17.09.2018Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu 17. - 21. 9. 2018, "Realizace akce II/483 Čeladná, oprava povrchu u žel. přejezdu"
10.09.2018Rozpočtová opatření č. 6 sestavená k 28. 8. 2018
07.09.2018Oznámení svolání 20. zasedání zastupitelstva obce Čeladná na den 20. 9. 2018
06.09.2018Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
04.09.2018Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, 4. 9. 2018
20.08.2018Veřejná vyhláška, doruzčení oznámení o zahájení územního řízení s informací o konání veřejného ústního jednání
20.08.2018Rozpočtová opatření obce Čeladná č. 5 sestavená k 1. 8. 2018
16.08.2018Veřejná vyhláška, návrh stanovení místní úpravy provozu v obci Čeladná
15.08.2018Usnesení o dražebním roku, Marcel Konečný
13.08.2018Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ev. č. 46c a 7b v obci Čeladná
10.08.2018Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK
06.08.2018Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
02.08.2018Výluka na trati ve dnech 6. 8. - 1. 10. 2018
02.08.2018Informace o odstávce elektřiny dne 20. 8. 2018
31.07.2018Nabídka pozemků k pronájmu
31.07.2018Rozpočtová opatření obce Čeladná č. 4 sestavená k 15. 7. 2018
30.07.2018Výluka na trati dne 1. 8. 2018
25.07.2018Plánovaná odstávka dne 03.08.2018, 09.08.2018, 14.08.2018
23.07.2018Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu 28. 7. 2018, "Bike Čeladná"
23.07.2018Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, Bobová dráha Čeladná
20.07.2018Informace o plánovaném přerušení elektřiny 9. 8. 2018
19.07.2018Odvolání II. stupně povodňové aktivity
18.07.2018Vyhlášení II. stupně povodňové aktivity
17.07.2018Exekuce, PROPERTY CAPITAL s. r. o.
13.07.2018Veřejná vyhláška, návrh opatření ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves n. O.
13.07.2018Výluka na trati ve dnech 19. a 20. 7. 2018
11.07.2018Odročení elektronické dražby, Koníček, Koníčková
09.07.2018Veřejná vyhláška, návrh stanovení místní úpravy provozu
09.07.2018Veřejná vyhláška, opatření obecné opovahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Ladná Čeladná 2018
05.07.2018Beseda k náhradní rodinné péči
04.07.2018Informace o odstávce elektřiny dne 23. 7. 2018
27.06.2018Výlukové jízdní řády ČSAD platné od 1. 7. 2018
27.06.2018Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úprav provozu Frýdlant n. O. 1. 7. 2018 - 30. 9. 2018
26.06.2018Vydávání cestovních dokladů od 1. 7. 2018
20.06.2018Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2017
13.06.2018Veřejná vyhláška - zahájení řízení o upraveném návrhu změny č. 1B ÚP Čeladná
01.06.20181484-zamer-obce-prodej-casti-pozemku.pdf
30.05.20181479-socialne-pravni-ochrana-deti.pdf
30.05.20181480-oznameni-o-poskytnuti-informace-podle-zakona-106.pdf
25.05.20181471-zasady-ochrany-osobnich-udaju.pdf
23.05.20181470-elektronicka-drazba-21.pdf
16.05.20181468-vyluka-na-trati-ve-dnech-21.pdf
14.05.20181467-zamer-obce-o-uzavreni-dodatku-k-najemni-smlouve-mezi-obci-a-lekarnou-centrum.pdf
11.05.20181466-vyluka-na-trati-ve-dnech-14.pdf
09.05.20181465-informace-o-vyskytu-chranenych-selem-v-chko-beskydy.pdf
02.05.20181464-rozpoctove-opatreni-c.pdf
30.04.20181462-porovnani-vsech-polozek-pro-vypocet-vodneho-a-stocneho-na-rok-2017-celadna.pdf
30.04.20181461-nabidka-pozemku-k-pronajmu-spu.pdf
27.04.20181459-obec-celadna-konkurzni-rizeni-na-reditelku-ms-celadenska-beruska.pdf

25.04.20181463-porovnani-vsech-polozek-pro-vypocet-vodneho-a-stocneho-na-rok-2017-smvak.pdf
25.04.20181452-verejne-oznameni-o-konkurznim-rizeni-reditel-zs-a-ms-ticha.pdf
19.04.20181434-rozpoctove-opatreni-c.pdf
19.04.20181435-mikroregion-zaverecny-ucet-2017.pdf
16.04.20181431-informace-o-odstavce-elektriny-dne-4.pdf
28.03.20181423-exekucni-prikaz-senauerova-karla.pdf

28.03.20181421-verejna-vyhlaska-o-provadeni-zememerickych-praci-na-uzemi-obce-celadna.pdf
28.03.20181422-vyluka-na-trati-dne-4.pdf
16.03.2018Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Čeladná pro volební období 2018-2022
21.03.20181409-zpozdeni-rozvozu-odpadu.pdf
19.03.20181407-zadost-o-omezeni-parkovani-24.pdf
13.03.20181406-obec-ticha-vyberove-rizeni-na-pozici-reditele-zs.pdf
12.03.20181405-vyluka-na-trati-dne-15.pdf
12.03.20181404-obnova-katastralniho-aparatu-novym-mapovanim.pdf
12.03.20181403-zaslani-seznamu-nem.pdf
06.03.20181401-zamer-obce-pronajem-pozemku-za-ucelem-odstavneho-parkoviste.pdf
02.03.20181399-zasedani-zastupitelstva-dne-15.pdf
15.02.20181394-zmena-rozhodnuti-o-umisteni-stavby-rezidence-za-kostelem.pdf
15.02.20181392-odroceni-elektronicke-drazby-marcel-konecny.pdf
15.02.20181393-elektronicka-drazba-27.pdf
09.02.20181391-vyluka-na-trati-13.pdf
06.02.20181389-nabidka-pozemku-k-pronajmu-spu.pdf
02.02.20181388-vyluka-na-trati-dne-6.pdf
01.02.20181386-zamer-obce-pronajem-nebytoveho-prostoru-zmena-subjektu-stavajiciho-najemce.pdf
29.01.20181383-oznameni-o-obnove-katastralniho-operatu.pdf
26.01.20181382-odstavka-elektriny-dne-15.pdf
22.01.20181378-uzavreni-ou-25.pdf

15.01.20181375-vyzva-o-prezkoumani-rozhodnuti-parma.pdf
15.01.20181374-informace-o-odstavce-elektriny-dne-25.pdf
09.01.20181371-zamer-obce-pronajem-nebytvych-prostor-715-198-snizeni-ceny-najmu.pdf
09.01.20181370-zamer-obce-pronajem-nebytovych-prostor-v-c.pdf

Rychlý kontakt

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky