Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Čeladná – návrhu opatření obecné povahy a oznámení konání veřejného projednání - Obec Čeladná

Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Čeladná – návrhu opatření obecné povahy a oznámení konání veřejného projednání

Zveřejněno do

Zveřejnil Michaela Nečasová

https://celadna.cz/obecni-urad/dokumenty-uradu/uzemni-plan


Ev. č. písemnosti: 94/2024