Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech - Obec Čeladná

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Zveřejněno do

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šestření o životních podmínkách domácností v České republice. Smyslem šetření je získat údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Šetření bude probíhat v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím školených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích je zaručena anonymita zjištěných údajů a veškerá data jsou důsledně chráněna.