Majáček – policejní rádce nejmenších - Obec Čeladná

Majáček – policejní rádce nejmenších

Michaela Nečasová

Bezpečnostní a preventivní akce PČR

Majáček – policejní rádce nejmenších


MS kraj - Základní rady bezpečného chování doma i venku


„Škola je manufakturou lidskosti“ tuto myšlenku před mnoha lety vyřkl J. A. Komenský a stále platí. Policejní preventisté jsouc si tohoto úsloví vědomi, pravidelně navštěvují školy a školská zařízení napříč celým Moravskoslezským krajem.
Po prázdninách bývají některé děti roztržité, nepozorné a stále plné prázdninové nálady, tudíž je vhodné začátkem školního roku připomenout žákům základní rady bezpečného chování doma i venku. Již v průběhu tohoto prvního školního týdne je ve vybraných školách na Ostravsku, Karvinsku, Novojičínsku, Frýdeckomístecku, Opavsku a Bruntálsku dětem představován preventivní projekt „MAJÁČEK - policejní rádce nejmenších“.
Jedná se o metodickou pomůcku (ilustrovaný školní sešit), kterou žáci prvního stupně využijí během školního roku při běžné výuce, a která jim navíc vhodnou formou poskytne rady, jak se v různých rizikových situacích zachovat správně.
Na obalech školních sešitů jsou vyobrazeny rizikové situace, se kterými se děti mohou setkat doma, ve škole nebo při venkovních aktivitách. Uvnitř sešitů jsou pro děti připraveny rady, jak těmto rizikovým situacím předcházet, dále důležitá telefonní čísla a poučení, jak správně volat na tísňovou linku. Celý projekt byl financován z programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality a je doprovázen logem „Majáček“, který děti naleznou na obalu každého sešitu. Vzhledem k nutnosti vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti již v raném věku, může být tento sešit dobrým prostředkem, který napomůže eliminaci případných nebezpečných situací a zamezí některým kritickým okolnostem.


Namátkou lze přiblížit jednu ze situací, která je vyobrazena na sešitě:
Kritická situace -„Chlapec ubližuje svému spolužákovi tím, že jej tahá za vlasy. Problém řeší násilím “.
Správné řešení situace –„Oba chlapci společně bez násilí řeší problém v klidu“
Preventivní rady zní:
• Ubližovat je špatné.
• Pokud ti někdo ubližuje, řekni to rodičům nebo učitelům.
• I drobné schválnosti, obtěžování, nadávky můžou být šikanou.
• Pokud ti vadí chování spolužáka nebo kamaráda, řekni mu, že se ti to nelíbí.
• Říct někomu o šikaně není „žalování“, neboj se požádat o pomoc.


Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence  1. září 2023