Prohlášení o přístupnosti - Obec Čeladná

Prohlášení o přístupnosti

Obec Čeladná se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.


Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:


www.celadna.cz


Struktura informací


Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.


Stav souladu


Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.


Nepřístupný obsah


Textové informace webových stránek obce Čeladná je možné kopírovat a vkládat do jiných dokumentů. Dokumenty, které kopírovat nelze, obecní úřad většinou v takové formě již obdržel. Jedná se zpravidla o dokumenty v uzavřeném formátu .doc nebo .xls, formát PDF naskenovaný jako JPEG či JPG, který neobsahuje strojově zpracovatelný text.


Přístupnost obsahu


Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.


Vypracování prohlášení o přístupnosti


Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21.4.2022
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 21.4.2022


Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Wantoo Design s. r. o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.


Zpětná vazba


Obec Čeladná má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:


Obec Čeladná
Čeladná 1
739 12 Čeladná


Tel.: +420 558 684 008
E-mail: sekretariat@celadna.cz


Postupy pro prosazování práva


V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4


E-mail: pristupnost@mvcr.cz


Prohlášení provozovatele internetových stránek


Tyto internetové stránky provozuje Obec Čeladná. Internetové stránky využívají redakční systém Strapi, který je poskytován společností Wantoo Design s.r.o.


Správcem veškerého obsahu je Obec Čeladná, se sídlem Čeladná 1, 739 12 Čeladná. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.


Kontakt na technického provozovatele


Wantoo Design s.r.o.
Zámecké náměstí 24
738 01 Frýdek-Místek


Tel.: +420 724 860 408
web: www.wantoo.cz
technická podpora: info@wantoo.cz


Cookies


Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.


Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.