Prohlášení o přístupnosti - Obec Čeladná

Prohlášení o přístupnosti

Obecní úřad Čeladná se zavazuje k zpřístupnění své mobilní aplikace Obec Čeladná v
souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102].


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na mobilní aplikaci Obec Čeladná.


Stav souladu


Tato mobilní je aplikace je jsou plně v souladu s
https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-pristupnost-internetovych-stranek-a-mobi
lnich-aplikaci.aspx


Nepřístupný obsah


Mobilní aplikace neobsahuje nepřístupný obsah.


Vypracování prohlášení o přístupnosti


Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10.02.2022.
Metoda použita pro vypracování tohoto prohlášení: vlastní posouzení provedené
subjektem veřejného sektoru.
Prohlášení bylo revidováno dne 10.02.2022.


Zpětná vazba


K zpětné vazbě či vyžádání informací lze využít e-mailovou korespondenci nebo
telefonický kontakt.


Obec Čeladná
Čeladná 1
739 12 Čeladná


Tel.: +420 558 684 008
E-mail: sekretariat@celadna.cz


Postupy pro prosazování práva


V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo při zaslání žádosti v souladu s čl.
7 odst. 1 písm. b) směrnice lze korespondenčně kontaktovat orgán pro prosazování
práva:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4


E-mail: pristupnost@mvcr.cz


Prohlášení provozovatele internetových stránek


Aplikaci provozuje Obec Čeladná sídlem Čeladná 1, 739 12 Čeladná. Veškeré osobní údaje návštěvníkůmobilní aplikace, které jsou prostřednictvím této aplikace poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.