Bezpečnostní a preventivní akce na vodních plochách - Obec Čeladná

Bezpečnostní a preventivní akce na vodních plochách

Michaela Nečasová

Bezpečnostní a preventivní akce PČR

Bezpečně u vody


MS kraj – bezpečnostní a preventivní akce na vodních plochách


Každoroční bezpečnostní a preventivní opatření Bezpečně u vody probíhá až do 30. září na všech významných vodních plochách a tocích České republiky.


Policisté se v letním období vydávají za návštěvníky vodních ploch, aby jim předávali informace o tom, jak se bezpečně chovat při pobytu u vody i na vodě, či jak si případně chránit svůj majetek nebo cennosti, které si s sebou k vodě nosí. Ve spolupráci se Státní plavební správou dohlíží na dodržování pravidel ze strany vůdců malých plavidel.


V rámci Moravskoslezského kraje akce Bezpečně u vody proběhla již v měsíci červenci, a to na Žermanické přehradě na Frýdecko-Místecku. Policejní preventistky oslovovaly návštěvníky kempů včetně dětí, předávaly cenné rady a upozorňovaly na možná rizika při pohybu na vodních plochách. Na dodržování zásad bezpečného chování a pravidel na vodní ploše dohlížela také Státní plavební správa a speciální pořádková jednotka spolu s hlídkou obvodního oddělení. Podrobné informace s preventivními radami si poté mohli návštěvníci odnést s sebou na informačních letáčcích.


Na vodní ploše Těrlické přehrady a v jejím okolí se mohli rekreanti s policisty z obvodního oddělení, speciální pořádkové jednotky, oddělení hlídkové služby a Státní plavební správou setkat třetí červencový víkend. Cílem preventivní akce bylo informovat občany o bezpečných zásadách nejen při rekreaci u vody, ale také je upozornit na dodržování pravidel souvisejících s pohybem na vodních plochách, pohybu na vodě nebo přilehlém okolí vodní nádrže. S ostatními návštěvníky v okolí přehrady probírala policejní preventistka také preventivní zásady zabezpečení majetku.


Za účasti bruntálských policistů ve spolupráci se speciální pořádkovou jednotkou, policejním preventistkou, Státní plavební správou, členy rybářského svazu a lesní stráže proběhla tato akce začátkem měsíce srpna také na vodní nádrži Slezská Harta. Akce byla zaměřena na dodržování pravidel spojených s provozem plavidel a lodí, tématem byla také problematika požívání alkoholických nápojů u vůdců plavidel. Policisté připomínali návštěvníkům vodní nádrže jak během rekreačních aktivit chránit své zdraví a předávali informace k bezpečnému pobytu nejen na vodě, ale i v její blízkosti.


Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Karla Špaltová DiS.
oddělení prevence