Chodník podél silnice III/48312 Čeladná (směr Podolánky) - Obec Čeladná

Chodník podél silnice III/48312 Čeladná (směr Podolánky)

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím vybudování chodníku podél silnice III/48312 s intenzitou dopravy 3 095 vozidel/24 hod. v obci Čeladná, o celkové délce 371 m a šířce 2,05 m, přizpůsobenému osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a vybudování veřejného osvětlení podél nově realizovaného chodníku.


Díky realizaci projektu, tj. výstavbě chodníku podél poměrně frekventované silnice III/48312, došlo k propojení nového a stávajícího úseku chodníku, který se nachází mezi dvěma autobusovými zastávkami, a je nově doplněn veřejným osvětlením. Řešený úsek se také nachází mezi autobusovými zastávkami, „Čeladná, Přádelna vlny“ a „Čeladná, sokolovna“.


Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


https://www.archiv.celadna.cz/aktuality/chodnik-podel-silnice