Meníčka.cz - Obec Čeladná

Meníčka.cz

Michaela Nečasová

Jsme webový portál www.menicka.cz (www.dennimenu.cz, www.polednimenu.cz, www.jidelnilistek.cz), jež sdružuje restaurační zařízení za účelem prezentace obědové nabídky a jídelních lístků napříč celou Českou republikou. Pochopitelně působíme i ve vašem městě, kde evidujeme téměř veškeré gastronomické provozovny. Na trhu vystupujeme již od roku 2003, v systému evidujeme více jak 6 000 provozoven a řadíme se mezi nejnavštěvovanější místa v rámci celého českého internetu. Díky faktu, že se opíráme o spolupráci s českou internetovou jedničkou seznam.cz - propisujeme automaticky nabídky restaurací i na seznam.cz a firmy.cz (ve vývoji jsou i mapy.cz).


Cílem je zvýšit veřejné povědomí v takovém rozsahu, aby měli vaši občané ucelený a hlavně aktuální přehled o všech provozovnách ve vašem okolí, kde se v čase oběda podává polední menu.


Celá realizace má přínos nejen pro občana, turistu, ale současně též pro lokální provozovatele restaurací, kteří budou lépe dohledatelní na internetu a pochopitelně je potěší, pokud je město touto formou symbolicky podpoří. Souběžně je informace užitečná pro všechny zaměstnance spadající pod město jako takové.