Projekt "FVE pro ZŠ Čeladná č. p. 551" ze Státního fondu životního prostředí - Obec Čeladná

Projekt "FVE pro ZŠ Čeladná č. p. 551" ze Státního fondu životního prostředí

Michaela Nečasová

Projekty

V měsíci srpnu obdržela Obec Čeladná ze Státního fondu životního prostředí na projekt "FVE pro ZŠ Čeladná č. p. 551", s registračním číslem 7221300040, kladné Rozhodnutí ministra, což pro nás znamená, že na tento projekt nám byla z programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“ financovaného z prostředků Modernizačního fondu v rámci výzvy ModF – RES+ č. 3/2022, do které jsme v únoru letošního roku předložili žádost o dotaci, přislíbena dotace ve výši 3.791.903,18 Kč. Aktuální míra podpory činí 51,92% způsobilých nákladů projektu. Pro dofinancování dalších 1.450.000,-- Kč způsobilých nákladů projektu využijeme prostředky, které jsme poskytnuli občanům v rámci kotlíkových půjček, a které po jejich splacení nevracíme zpět Státnímu fondu životního prostředí, ale využijeme na dofinancování této investice.