Ředitelství silnic a dálnic omezí z důvodu začátku letních prázdnin běžnou údržbu komunikací - Obec Čeladná

Ředitelství silnic a dálnic omezí z důvodu začátku letních prázdnin běžnou údržbu komunikací

Michaela Nečasová

V zájmu zachování plynulosti dopravy při nadcházejících exponovaných dnech nebudou prováděny na komunikacích ve správě ŘSD žádné práce údržby, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů.
Omezení činnosti údržby platí:
• v pátek 30. 6. v čase 8 – 21 h (začátek letních prázdnin – předání vysvědčení)
• v sobotu 1. 7. v čase 8 – 21 h (začátek letních prázdnin)
• v úterý 4. 7. v čase 13 – 21 h (den před státním svátkem)
• ve středu 5. 7. v čase 8 – 13 h (státní svátek)
Dlouhodobé rekonstrukce
Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky a na havarijní zajištění dopravních nehod. Přehled letních omezení naleznete v přiložené mapě. Mezi nejvýznamnější opravy letošního léta patří následující:


D1 Oprava AB vozovky km 16,000 – 20,854 P+L (potrvá do 11/2023)
D1 Oprava AB vozovek v km 229 – 254 vč. MÚK 230, 236, 244 (do 21. 7.)
D3 Oprava AB vozovky v km 62,3 – 70,7 P+L (do 20. 7.)
D5 Oprava dálnice 5,490 – 9,077 P a 8,942 – 3,880 L (do 10/2023)
D11 Oprava vozovky v km 26,758 – 36,760P vč. MÚK Vrbová Lhota (zahajujeme 20. 7.)
D46 Prostějov - oprava mostů D46-014..1,2 - levý most (do 11/2023)
I/35 Litomyšl – průtah (zahajujeme 15. 7.)
I/38 D1 – Jihlava (do 10/2023)
I/38 Pavlice – Grešlovo Mýto – průtah (do 19. 8.)
I/38 Zvěrkovice, úprava křižovatky (do 10/2023)  • investiční akce D1 Brno centrum – Brno jih (rozšiřování dálnice na šestipruh), kterou budeme zahajovat začátkem srpna


Dopravní omezení se průběžně mění v souvislosti s postupem prací, proto všem řidičům doporučujeme využívat před jízdou webové stránky www.dopravniinfo.cz, kde jsou nonstop dostupné aktuální dopravní informace. Podrobně popsány jsou všechny akce také na stránkách ŘSD: https://www.rsd.cz/mapa-oprav#/opravy?filters[]=Realizace&page=0
Neustálý monitoring dopravní situace
Dálniční úseky jsou pod zesíleným dohledem správce komunikace a posádek Asistence ŘSD ČR.
Odtahové služby
V neustálé pohotovosti budou připraveny odtahové služby, aby mohly v případě dopravní nehody ihned zasáhnout.
Asistenční služba
K dispozici je pro řidiče také bezplatná dálniční asistenční služba. Asistenční služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit z v případě jakýchkoliv potíží, příjezd vozidla i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu, je zcela zdarma. Dojezdový čas je do cca 20 minut. Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci. Kontakt - 800 280 281